piatok 2. januára 2009

Modlitba k Božskému Srdcu na prvý piatok v mesiaci

Božský Spasiteľ, na tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou ti obetujeme toto naše sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili tvoje najsvätejšie Srdce v tejto vznešenej sviatosti.

Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Obetujeme ti toto sväté prijímanie ako zmierenia, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvätejšie Srdce v Oltárnej sviatosti, v tomto veľkom tajomstve tvojej lásky.

Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

Božský Spasiteľ, milostivo prijmi túto náhradu pokorných a kajúcich tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre tvoju všemohúcu lásku.

Ľ. Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k tebe.

Nech nám je tvoje Božské Srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúce zakončili svoj život, ozdobení posväcujúcou milosťou prišli k tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na tvojom Srdci. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ. Amen.